MENU
Jadual 1.2: Keluasan Mukim - Mukim Di Daerah Setiu
MUKIM
KELUASAN (HEKTAR)
PERATUS
Hulu Nerus
Caluk
Hulu Setiu
Guntung
Tasik
Pantai
Merang
54,523.30
20,589.60
23,292.90
16,348.50
5,827.10
8,499.40
6,825.00
40.12
15.15
17.14
12.03
4.29
6.25
5.02
JUMLAH
130,436.30
100.00

Sumber : Taklimat Pembangunan Daerah Setiu 2002

Rajah 1.1 : Kedudukan Daerah Setiu Dalam Konteks Negeri Terengganu Darul Iman

 Peta Lokasi Daerah Setiu