MENU

Jadual 3.8 Pengiraan Keperluan Kawasan Baru Bagi Menampung Pembangunan Perindustrian Di Daerah Setiu Sehingga Tahun 2015
Cadangan Pengezonan Kawasan Mengikut Fungsi/Aktiviti Pembangunan

Keluasan tanah tambahan yang diperlukan di atas hanyalah bertindak sebagai rujukan dalam perancangan pembangunan kawasan perindustrian untuk daerah Setiu. Perancangan dan pemilihan tapak lebih bergantung kepada faktor potensi dan kesesuaian.

Berdasarkan kepada keperluan dan fungsi utama, hanya beberapa blok perancangan yang mempunyai cadangan-cadangan pembangunan perindustrian berskala besar akan dibincangkan secara terperinci. Blok-blok perancangan lain yang hanya bertindak sebagai Pusat Perindustrian Kecil yang pada umumnya dicadangkan pusat-pusat bengkel membaiki kenderaan dan kerja-kerja kejuruteraan hanya juga akan dibincangkan tetapi tidak secara sajer2 jerterperinci.