MENU

No

Nama / Jawatan

1

Yang Dipertua, Majlis Daerah Setiu
Tuan Haji Rosdi Bin Awang

2

Pentadbir Tanah Daerah Setiu
Tuan Haji Talaha bin Ali

3

Jurutera Daerah, JKR Setiu
Encik Anuar bin Ngah

4

Pegawai Kesihatan Daerah Setiu
Dr. Hajjah Rohayaty binti Muda

5

Ketua Polis Daerah Setiu
 

6

Encik Zulkarnain bin Ariffin

7

Encik Roslee bin Awang

8

Encik Mohd Sudin bin Yaacob

9

Encik Jazlan bin Mohamed Amin

10

Encik Awang Seman bin Ismail

11

Encik Mat Hassan bin Isa

12

Encik Yusof bin Daud

13

Encik Muhammad Akhil bin Mat

14

Encik Zakaria bin Ghani

15

Encik Marzuki bin Sulong

16

Encik Noor Hairy Azly bin Hassan

17

Encik Mat Zakhi bin Deraman

18

Tuan Haji Che Ibrahim bin Che Ismail

19

Encik Wee Beng Hai

20

Encik Mohd Shukri bin Mohd Sharif

21

Puan Nor Rosmawati binti Alias

22

Encik Adnan bin Mohamad